Uciechy Staropolskie

Łódź – od zawsze miasto kobiet – widziana awangardowo, z Dejmkowską pieczęcią Nędzy i Bidy, ale jakże inna od standardowej historycznej optyki.

Spektakl w reżyserii Darii Kopiec, który wyprodukowaliśmy we współpracy z Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi dzięki dofinansowaniu z programu Niepodległa – zaskakuje, uruchamia mnóstwo kontekstów, pozostawiając widzowi miejsce na własne interpretacje.

Te rdzennie łódzkie i te bardziej uniwersalne, pokazujące chociażby trwającą od dawna walkę o równouprawnienie kobiet, w Łodzi szczególnie kiedyś widoczną. Łódź-Kobieta, Łódź-Matka, Łódź-Miasto – inne niż wszystkie.

Wczoraj publiczność zobaczyła jeden z czterech specjalnych bezpłatnych pokazów Uciech Staropolskich/Alei Włókniarek – trema puściła, za nami pierwsze tak duże przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundację LodzArte. Zapewne nie ostatnie…